กิจกรรมสหกรณ์ฯ

แบบฟอร์มต่างๆ...

ประกาศที่ 13/2567 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด ชุดต่าง ๆ

รายละเอียด

...

ขอเชิญสมาชิก สอฟ. ร่วมประกวดภาพปกหนังสือรายงานประจำปี 2567

รายละเอียด

...

คำชี้แจง เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกตามนโยบายภาครัฐ

รายละเอียด

...

สวัสดิการสำหรับสมาชิก

   Download

รายละเอียด


วีดีโอ


">

สัมมนาสมาชิก รุ่น 112 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2566 ณ เทวัญดารา บีท วิลล่า จ.ประจวบคีรีขันธ์

วิธีการโอนเงินฝาก / โอนเงินชำระหนี้สหกรณ์ โดยใช้แอพ KRUNGTHAI NEXT

ประธานกรรมการ


นายพลภัทร  รัตนโสภิตกุล


คณะกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
ฉุกเฉิน

5.00%

พิเศษ

5.00%

สามัญ

5.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์

1.25%

เงินฝากออมทรัพย์เพื่อความมั่นคง(15)

3.75%

เงินฝากสะสมทรัพย์(13)

3.50%

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(41) (6เดือน)

2.50%

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(61) (12เดือน)

3.25%

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(71) (24 เดือน) (สมาชิกสมทบ)

3.00%

ออมทรัพย์เพิ่มพูน (81) (24 เดือน)

3.75%

เงินฝากประจำ 12 เดือน

3.00%

ดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับสหกรณ์อื่น

3.00%

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 2356636
สถิติการเข้าระบบ 755059