ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด

เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
เลขสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
 
Service Menu
- ทุนการศึกษา
- ขายทอดตลาดวันนี้: 669 คน
ทั้งหมด: 770555 คน
 
 
 
 ขอเชิญสมาชิก สอฟ. ทัศนศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น
โดย: admin วันที่:2017-08-18 14:06:54
 ขอเชิญสมาชิก สอฟ. ทัศนศึกษาดูงานยุโรปตะวันออก
โดย: admin วันที่:2017-08-18 14:05:59
 ประกาศ เรื่อง รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ก.ค. 2560
โดย: admin วันที่:2017-08-11 07:41:05
 ประกาศที่ 25/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษ
โดย: admin วันที่:2017-07-21 09:13:06
 ประกาศที่ 24/2560 เรื่อง เชิญชวนประกวดราคารับจัดทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น 7 วัน 5 คืน
โดย: admin วันที่:2017-07-18 16:29:36
 ประกาศที่ 23/2560 เรื่อง เชิญชวนประกวดราคารับจัดทัศนศึกษายุโรปตะวันตก 8 วัน 5 คืน
โดย: admin วันที่:2017-07-18 16:17:39
 ประกาศ เรื่อง วันหยุดสหกรณ์
โดย: admin วันที่:2017-07-17 13:45:16
 ประกาศ เรื่อง รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60
โดย: admin วันที่:2017-07-17 13:44:16
 ประกาศที่ 17/2560 เรื่อง โครงการซื้อหุ้นพิเศษ เพื่อส่งเสริมการออมสำหรับสมาชิกเกษียณอายุฯ
โดย: admin วันที่:2017-07-03 10:24:48
 ประกาศที่ 22/2560 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
โดย: admin วันที่:2017-06-28 17:13:23
 


 
 
   
 
ภาพสัมนาสมาชิก สอฟ. รุ่นที่ 79
 
   
 
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม Board of Directors of Association of Asian Confederation of
 
   
 
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเซีย( Association of A
 
   
 
ดร.เฉลิมพลเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีของสภาสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตโลก(World Council of Credit Unions)
 
   
 
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ร่วมสัมมนาสภาสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนโลก
 
   
 
งานประชุมใหญ่ ชสอ. วันที่ 6 มิถุนายน 2558
 
   
 
สอฟ. จ่ายเช็คฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 18/3/58
 
   
 
คณะผู้บริหารจาก KFCC จากประเทศเกาหลี เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สอฟ. 24 พ.ย. 57
 
   
 
คณะกรรมการ สอฟ. ร่วมงานฉลองดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานฯ ACCU 15/11/57
 
   
 
งานเลี้ยงเกษียณอายุสมาชิก ปี 2557
 

 
 

 

 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)     

ฉุกเฉิน, สามัญ
พิเศษ

5.25
5.25
 
 
 
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(ต่อปี)

ออมทรัพย์    

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(40)

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(50)

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(60)

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(70)  

1.65

3.40

3.40

3.65

3.80

     เงินฝากประจำ
12 เดือน
ตบ. เสียภาษี 15%
3.40
สะสมทรัพย์
(เสียภาษี 15%)
3.65

 

 
 
 

                               

ปี 2560
ปี 2559
    
ปี 2557-2558
    
   

 

 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
 
สัมนาสมาชิก สอฟ. รุ่นที่79
ข่าว ดร เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ฉลองตำแหน่ง ACCU
งานเลี้ยงเกษียณอายุสมาชิก ปี 2557
ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
11สิ่งที่โรงเรียนไม่ได้สอน
ทดสอบการใช้ Video Clip 7
 

 
Apycom jQuery Menus